ŠKODA
Handy ZŤP

V našom ŠKODA Handy ZŤP centre, ktoré sa nachádza v Todos Ružomberok, ponúkame špeciálne služby pre držiteľov preukazu ZŤP.
 • potrebné informácie, služby a asistenciu pri kúpe nového automobilu zákazníkom so zdravotným hendikepom
 • poradenstvo pri úpravách vozidla podľa druhu postihnutia a samostatné úpravy vozidiel
 • poradenstvo (legislatíva, nároky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR)
 • zvýhodnené podmienky pri predaji a popredajných službách
 • trenažér na ručné riadenie
 • preškoleného servisného technika a automechanika
 • bezbariérový prístup
Pobočka Ružomberok
Todos úver na auto
Miroslav Kardoš
predajca nových vozidiel
Odvezenie zákazníka po odovzdaní vozidla do servisu na vopred dohodnuté miesto. Po ukončení servisných prác dovezenie zákazníka do servisu. Služba je poskytovaná bezplatne.
 • Predaj vozidiel ŠKODA
  7% zľava z ceny nového vozidla ŠKODA
 • Poistenie Allianz
  10% zľava z poistnej sumy KASKO
 • Leasing VWF:
  • Zvýhodnené úročenie
  • Nadobudnutie vlastníckeho práva na vozidlo od začiatku
  • Variabilná doba trvania od 6 do 72 mesiacov
  • Akciové financovanie ŠKODA Kredit 1/3
  • Kompletné poistenie HP+PZP+GAP v splátkach
  • Exkluzívna služba VWFS asistent
 • Úpravy vozidiel
  Ceny platné v rámci SR podľa cenníka
 • Servis
  Zvýhodnené ceny náhradných dielov a práce podľa cenníkov jednotlivých ŠKODA Handy ZŤP centier
 • Odťah
  Zvýhodnené ceny tarifných podmienok jednotlivých ŠKODA Handy ZŤP centier a poisťovní
Úpravy vozidiel
Strešný box Chair Topper
Strešný box Chair Topper
Je zariadenie ktoré slúži pre ľahké a veľmi rýchle naloženie skladacieho mechanického vozíka na strechu vozidla. Jednoduchá obsluha z miesta šoféra, zabezpečuje užívateľovi samostatnosť pri cestovaní. Vodič nie je odkázaný na cudziu pomoc (naloženie vozíka do vozidla). Výhodou je zachovanie vnútorného priestoru vozidla.
Elektrické nakladacie otočné rameno
Elektrické nakladacie otočné rameno
Elektricky ovládaným ramenom ľahko naložíme elektrický vozík, ktorý váži cca 100 kg do kufra vozidla, či už osobného, kombi, alebo malej dodávky. Nakladacie rameno sa dá jednoducho odstrániť a tak ho môžeme uložiť mimo vozidla, pokiaľ neprepravujeme elektrický vozík. Oproti lyžinám nezaberá vo vozidle skoro žiaden priestor a pri nakladaní nie je treba veľký priestor za vozidlom ako pri lyžinách.
Elektrický krúžkový plyn Mero 1 EL
Elektrický krúžkový plyn Mero 1 EL
Pri používaní krúžku môžu byť obe ruky na volante v ktoromkoľvek mieste obvodu volantu. Krúžok sa dá samozrejme ovládať aj jednou rukou. Jeho inštalácia nenarušuje celkový dojem a výhľad na prístroje neprekáža žiadna vnútorná priečka. Plyn sa doplňuje mechanickou pákou brzdy umiestnenou napravo, alebo naľavo od volantu
Ručné ovládanie MERO 2a
Ručné ovládanie MERO 2a
Tento systém je určený pre ovládanie brzdy a plynu. Ovládacia páka môže byť namontovaná napravo, alebo naľavo od volantu. Tlakom páky od seba ovládame brzdu a ťahom páky dole ovládame plyn.
Ručné ovládanie Mero2a pre kvadruplegikov
Ručné ovládanie Mero2a pre kvadruplegikov
Brzdu môžeme aretovať v zabrzdenej polohe tlačítkom na konci páky. Pre kvadruplegikov sa dá pre ľahšie používanie aretácie použiť špeciálna koncovka páky so zväčšeným tlačidlom aretácie. Pri aretovaní brzdy nie je preto potreba citlivosti prstov.
Ručné ovládanie MERO 3
Ručné ovládanie MERO 3
Princíp systému MERO 3 spočíva v tom, že funkcia pedálu brzdy a plynu je prevedená do páky umiestnenej vedľa stredového tunelu vozidla na šoférovej strane. Ovládanie: tlakom páky od seba ovládame vždy brzdu a ťahom hornej časti páky k sebe, ovládame plyn. Výhoda ovládania MERO 3 spočíva v tom, že ruka pri ovládaní nemusí byť zdvihnutá toľko ako v prípade štandardných pákových systémov umiestnených na volante. Páka MERO 3 je tiež vybavená aretáciou brzdy.
Nástavce na volant
Nástavce na volant
Nástavce na volant slúžia ľuďom, ktorí majú problémy s plynulým a bezpečným otáčaním volantu. Môžete si vybrať z niekoľkých typov nástavcov: guľa, vidlica, trojzubec. Nástavce ktoré dodávame sú výsuvné, takže ak riadi vozidlo šofér, ktorý nástavec nepotrebuje, jednoducho ho vysunie cez poistku z objímky na volante. Ľahké otáčanie je zabezpečené pomocou ložiska.
Otočná sedačka
Otočná sedačka
Uľahčuje nasadanie do vozidla. Montuje sa či u vodiča, alebo spolujazdca. Otočné sedačky spolujazdca sa dajú po ich otočení ešte aj vysunúť.
Presadacia doska
Presadacia doska
Jednoduchá a veľmi účinná pomôcka pre vozíčkarov. Vymedzuje priestor medzi vozíkom a sedačkou vozu. Počas presadania doska udržuje svoju pozíciu, a tak sa presadajúci môže sústrediť na samotné presunutie do vozidla. Doska je vyrábaná v univerzálnej veľkosti, poprípade sa dá jej rozmer zmeniť podľa požiadaviek. Presadacia doska je ukotvená ku stredovému stĺpiku karosérie a sklápa sa do priestoru medzi stĺpik dverí a sedačku. Tým nezaberá užitočný priestor vo vozidle.
Tlačítko prvej pomoci - Mobilita SAT
Tlačidlo prvej pomoci - Mobilita SAT
Zabezpečuje technickú pomoc a bezpečnosť hendikepovaného vodiča na cestách v núdzi a pri zabezpečení zdravotnej pomoci. Po zatlačení tlačidla vo vozidle je zaslaná požiadavka prostredníctvom GSM siete na serverové centrum, ktoré vyhodnotí požiadavku a zašle potvrdzujúcu SMS správu majiteľovi vozidla. V prípade havárie zabudovaný snímač rozpozná a automaticky odošle hlásenie so stavom vozidla a jeho polohou. Centrála Assistance je okamžite informovaná a organizuje potrebnú zdravotnú a technickú pomoc na miesto nehody.
Náhradné plnenie
Každá firma s najmenej 20 zamestnancami je povinná, podľa zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, zamestnávať 3,2%-ný podiel zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu svojich zamestnancov, inak platí štátu povinné odvody. Možnosťou, ako neplatiť odvody štátu a ušetriť tak vlastné finančné prostriedky, je využiť náhradné plnenie a odobrať výrobky alebo služby od chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím – zadanie a realizácia zákazky podľa §64 zákona o odoberaní výrobkov alebo služieb podľa §64a zákona, zákon č. 05/2004 o službách zamestnanosti
V chránenej dielni Todos Bratislava s.r.o. je možnosť čerpania náhradného plnenia nasledovná:
 • Oprava a údržba motorových vozidiel – servisné kontroly, prehliadky a opravy vozidiel, výmena a uskladnenie pneumatík, umývanie a čistenie vozidiel, komplexný rozsah servisných prác a komplexná starostlivosť o vozový park spoločnosti. Do náhradného plnenia sú zahrnuté náhradné diely a služby danej zákazky v plnom rozsahu – 100%
 • Predaj motorových vozidiel – predaj vozidla ako tovaru s možnosťou uplatniť si ako náhradné plnenie 10 % z jeho hodnoty bez DPH
Fakturácia
Fakturačné podmienky sú pri chránenom pracovisku štandardné ako u bežného dodávateľa. Chránená dielňa je platcom DPH, po dodaní tovaru/služby vystaví faktúru s vopred dohodnutou splatnosťou a s potvrdením od chránenej dielne pre zamestnávateľa o zadaní a realizácii zákazky na účely preukázania náhradného plnenia
Späť
Komplexné služby
Podrž
Predaj
Klik
Zatvoriť hľadanie