Certifikáty ISO spoločnosti Todos

V spoločnosti Todos kladieme dôraz na zvyšovanie kvality a efektívnosti poskytovaných služieb, uspokojovanie potrieb a očakávaní zákazníkov a zvyšovanie spokojnosti zákazníka, prostredníctvom riadenia, merania a neustáleho zlepšovania našich interných procesov. Dôkazom dosahovania vyššie uvedených zásad je systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001 a certifikáty vydané akreditačným orgánom.

Bratislava

Certifikáty vydané akreditačným orgánom pre pobočku Todos Bratislava:

Žilina

Certifikáty vydané akreditačným orgánom pre pobočku Todos Žilina:

Ružomberok

Certifikáty vydané akreditačným orgánom pre pobočku Todos Ružomberok:

Košice

Certifikáty vydané akreditačným orgánom pre pobočku Todos Košice:

Späť
O spoločnosti
Podrž
Predaj
Klik
Zatvoriť hľadanie