TODOS

Našim poslaním je slúžiť vám, zákazníkom. Sme pripravení plniť vaše individuálne želania.

NON-STOP bezplatná linka 0800 102 103ONLINE objednanie do servisu

Todos - pomoc na cestách našim klientom

NON STOP KONTAKT TODOS

Bezplatná non stop linka – 0800 102 103

Servis Mobil non stop / Odťahová služba non stop – prvá pomoc na cestách

Bratislava: 00421 903 115 115
Žilina: 00421 903 514 445
Ružomberok: 00421 910 288 288
Košice: 00421 915 70 10 10

V prípade poruchy na vozidle

Servis Mobil - mobilný autoservis Todos

Ak sa vyskytne na vašom automobile závada, ktorá vám znemožňuje pokračovať v jazde, jednoducho zatelefonujete na naše NONSTOP telefónne čísla a náš odborný personál zabezpečí opravu vášho vozidla priamo na mieste.
Ak to nebude možné, zabezpečíme vám odťah vozidla prostredníctvom odťahovej služby a poskytneme vám služby našej autopožičovne alebo náhradné vozidlo. Ďalšie opravy vášho vozidla sa vykonávajú v našom autoservise.

Službu účtujeme za každých začatých 30 min. nášho mechanika vrátane výjazdu 40 EUR bez DPH v rámci mesta. Pre vozidlá značky ŠKODA so zárukou mobility, je v prípade dodržania pravidelných servisných prehliadok v autorizovaných servisoch ŠKODA výjazd SERVIS MOBILU zdarma.

V prípade dopravnej nehody

1. Postup na mieste dopravnej nehody

V prvom rade vykonajte opatrenia, aby nebola ohrozená bezpečnosť cestnej premávky, (až do príchodu polície nepremiestňujte vozidlá, ak si to však situácia vyžaduje, vyznačte si situáciu a stopy)

 • zachovajte si chladnú hlavu a všetko riešte s rozumom
 • skontrolujte zdravotný stav seba, svojej posádky a aj ostatných zúčastnených

 • miesto nehody označte výstražným trojuholníkom, aby ste varovali prichádzajúce autá

 • pred opustením vozidla si vždy oblečte reflexnú vestu, ktorá by mala byť po ruke v kabíne a nie schovaná v batožinovom priestore

 • stiahnite sa do bezpečia mimo cesty, zvlášť na diaľnici, pretože hrozí, že niekto z prichádzajúcich trojuholník prehliadne, neprispôsobí svoju jazdu situácii a hrozí tragédia

 • ak je to potrebné, kontaktujte záchranné zložky a políciu na telefónnych číslach 155 resp. 158 alebo na čísle 112, ktoré funguje aj pri zablokovanej klávesnici mobilného telefónu alebo sa dá vytočiť namiesto PIN kódu

 • v prípade potreby poskytnite prvú pomoc a privolajte záchrannú službu

 • podľa závažnosti privolajte políciu

Neposkytnutie prvej pomoci zranenému, neprivolanie záchrannej služby alebo útek z miesta činu môžu byť predmetom trestného konania.

2. Oznámenie vzniku dopravnej nehody

V prípade vzniku dopravnej nehody je potrebné informovať orgány Polície SR (podľa zákona 381/2001 Z. z. o povinnom zmluvnom poistení za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a podľa všeobecných poistných podmienok) a poisťovateľa. Odporúča sa polícii oznámiť aj poistnú udalosť, pri ktorej sa javí škoda nižšia ako zákonom stanovená výška minimálnej mzdy, alebo pri ktorej nedošlo k zraneniu osôb.

3. Záznam o nehode

V prípade vzniku poistnej udalosti sa odporúča zapísať si údaje o všetkých účastnikoch dopravnej nehody, tj. o

 • ostatných havarovaných vozidlách a držiteľoch týchto vozidiel

 • svedkoch

Zápis by mal byť vyhotovený na tlačive predpísanom poisťovateľom, v prípade že tlačivo nemáte k dispozícii mal by zápis obsahovať:

 • EČV vinníka, meno a adresu, poisťovateľa

 • EČV poškodeného, meno a adresu, poisťovateľa

 • dátum a miesto vzniku dopravnej nehody

 • krátky popis nehody

 • rozsah poškodenia

 • kontaktnú osobu, tel. kontakt

V prípade, že máte možnosť, zabezpečte fotodokumentáciu poškodených vozidiel a miesta nehody.

4. Oznámenie nehody poisťovni

Poistený je povinný písomne, príp. telefonicky oznámiť poisťovni vznik poistnej udalosti a to:

 • do 15 dní po jej vzniku, ak vznikla na území SR

 • do 30 dní po jej vzniku, ak vznikla mimo územia SR

PZP poistený (vinník): Ak ste nehodu spôsobili Vy, predložte poškodenému údaje potrebné pre uplatnenie práva poškodeného na náhradu škody a potvrdenie o poistení pre identifikáciu Vášho poisťovateľa. Odporúča sa bezodkladne nahlásiť poistnú udalosť poisťovateľovi, s ktorým máte uzatvorené PZP. Doklady potrebné k vybavniu PU:

 • hlásenie vzniku PU

 • správa polície

 • fotokópiu preukazu vodiča v čase vzniku dopravnej nehody

 • fotokópiu STK, EK

Doporučuje sa riadiť podľa zákona č 381/2001 Z. z. a OZ, VPP a zmluvnými dojednaniami.

Ak ste sa stali obeťou nehody, nehodu ste nespôsobili, uplatnite si nárok na náhradu škody v poisťovni vinníka. V prípade, že nemáte údaje o poisťovateľovi vinníka, môžete ho vyhľadať na základe EČV pomocou internetu v databáze Slovenskej kancelárie poisťovateľov na www.skp.sk alebo telefonicky na tel. č. +421 2 444 55 452-2. V prípade úteku vinníka, prip. nezisteného vinníka, nahláste tieto skutočnosti na Dopravnej polícii SR. Doklady potrebné k vybaveniu PU:

 • oznámenie poškodeného

 • správa polície

 • zápis poisťovne

 • vyjadrenie poisťovne v prípade totálnej škody

 • fotokópia osvedčenia o evidencii vozidla

 • uvoľnenie poistného plnenia v prípade leasingu vozidla

 • doklady týkajúce sa opravy vozidla

 • vybavovací list, resp. likvidačná správa

Doporučuje sa riadiť podľa zákona č 381/2001 Z. z. a OZ, VPP a zmluvnými dojednaniami.

V prípade, že máte uzatvorené havarijne poistenie, môžete si uplatniť aj nárok z uvedeného druhu poistenia. Ak potrebujete poradiť, napr. pri nehode v zahraničí, volajte asistenčnú službu poisťovne, s ktorou máte uzatvorené PZP.

Kontakty na hlásenie poistných udalostí, poisťovne:

5. Oprava vozidla

V Todose Vám vykonáme obhliadku vozidla priamo v servise (platí pre poisťovne Generali, Allianz – Slovenská poisťovňa, UNIQA poisťovňa, ČSOB poisťovňa)

Dôležité dokumenty na stiahnutie:

Kontakty

bezplatná infolinka

0800 102 103

Newsletter

Odoberať>

TODOS

Našim poslaním je slúžiť vám, zákazníkom. Sme pripravení plniť vaše individuálne želania. Pevne veríme, že naša úprimná snaha byť najlepší v tom čo robíme, prinesie očakávanú odmenu, ktorou je pre nás maximálna spokojnosť našich zákazníkov. K nášmu cieľu vedie ešte dlhá a náročná cesta, našou výhodou je ale fakt, že nás táto práca skutočne baví.

TEŠÍME SA NA VÁS!

Website by Marmot and Crow s.r.o.Marmot & Crow