TODOS

Našim poslaním je slúžiť vám, zákazníkom. Sme pripravení plniť vaše individuálne želania.

NON-STOP bezplatná linka 0800 102 103ONLINE objednanie do servisu

Škoda Handy ZŤP

V našom ŠKODA Handy ZŤP centre, ktoré sa nachádza v Todos Ružomberok, ponúkame špeciálne služby pre držiteľov preukazu ŤP:

  • potrebné informácie, služby a asistenciu pri kúpe nového automobilu zákazníkom so zdravotným hendikepom

  • poradenstvo pri úpravách vozidla podľa druhu postihnutia a samostatné úpravy vozidiel

  • poradenstvo (legislatíva, nároky Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

  • zvýhodnené podmienky pri predaji a popredajných službách

  • trenažér na ručné riadenie

  • preškoleného servisného technika a automechanika

  • bezbariérový prístup

Kontakt

Miroslav Kardoš

predajca nových vozidiel

0908 714 980

kardos@todos.sk
Výhody pre ZŤPViac
Predaj vozidiel ŠKODA 7% zľava z ceny nového vozidla ŠKODA
Poistenie Allianz 10% zľava z poistnej sumy KASKO
Leasing VWFS Zvýhodnené úročenie
Nadobudnutie vlastníckeho práva na vozidlo od začiatku
Variabilná doba trvania od 6 do 72 mesiacov
Akciové financovanie ŠKODA Kredit 1/3
Kompletné poistenie HP+PZP+GAP v splátkach
Exkluzívna služba VWFS asistent
Úpravy vozidiel Ceny platné v rámci SR podľa cenníka
Servis Zvýhodnené ceny náhradných dielov a práce podľa cenníkov jednotlivých ŠKODA Handy ZŤP centier
Odťah Zvýhodnené ceny tarifných podmienok jednotlivých ŠKODA Handy ZŤP centier a poisťovní
Úpravy vozidielViac

Strešný box Chair Topper

Je zariadenie ktoré slúži pre ľahké a veľmi rýchle naloženie skladacieho mechanického vozíka na strechu vozidla. Jednoduchá obsluha z miesta šoféra, zabezpečuje užívateľovi samostatnosť pri cestovaní. Vodič nie je odkázaný na cudziu pomoc (naloženie vozíka do vozidla). Výhodou je zachovanie vnútorného priestoru vozidla.

Elektrické nakladacie otočné rameno

Elektricky ovládaným ramenom ľahko naložíme elektrický vozík, ktorý váži cca 100 kg do kufra vozidla, či už osobného, kombi, alebo malej dodávky. Nakladacie rameno sa dá jednoducho odstrániť a tak ho môžeme uložiť mimo vozidla, pokiaľ neprepravujeme elektrický vozík. Oproti lyžinám nezaberá vo vozidle skoro žiaden priestor a pri nakladaní nie je treba veľký priestor za vozidlom ako pri lyžinách.

Elektrický krúžkový plyn Mero 1 EL

Pri používaní krúžku môžu byť obe ruky na volante v ktoromkoľvek mieste obvodu volantu. Krúžok sa dá samozrejme ovládať aj jednou rukou. Jeho inštalácia nenarušuje celkový dojem a výhľad na prístroje neprekáža žiadna vnútorná priečka. Plyn sa doplňuje mechanickou pákou brzdy umiestnenou napravo, alebo naľavo od volantu

Ručné ovládanie MERO 2a

Tento systém je určený pre ovládanie brzdy a plynu. Ovládacia páka môže byť namontovaná napravo, alebo naľavo od volantu. Tlakom páky od seba ovládame brzdu a ťahom páky dole ovládame plyn.

Ručné ovládanie Mero2a pre kvadruplegikov

Brzdu môžeme aretovať v zabrzdenej polohe tlačítkom na konci páky. Pre kvadruplegikov sa dá pre ľahšie používanie aretácie použiť špeciálna koncovka páky so zväčšeným tlačidlom aretácie. Pri aretovaní brzdy nie je preto potreba citlivosti prstov.

Ručné ovládanie MERO 3

Princíp systému MERO 3 spočíva v tom, že funkcia pedálu brzdy a plynu je prevedená do páky umiestnenej vedľa stredového tunelu vozidla na šoférovej strane. Ovládanie: tlakom páky od seba ovládame vždy brzdu a ťahom hornej časti páky k sebe, ovládame plyn. Výhoda ovládania MERO 3 spočíva v tom, že ruka pri ovládaní nemusí byť zdvihnutá toľko ako v prípade štandardných pákových systémov umiestnených na volante. Páka MERO 3 je tiež vybavená aretáciou brzdy.

Nástavce na volant

Nástavce na volant slúžia ľuďom, ktorí majú problémy s plynulým a bezpečným otáčaním volantu. Môžete si vybrať z niekoľkých typov nástavcov: guľa, vidlica, trojzubec. Nástavce ktoré dodávame sú výsuvné, takže ak riadi vozidlo šofér, ktorý nástavec nepotrebuje, jednoducho ho vysunie cez poistku z objímky na volante. Ľahké otáčanie je zabezpečené pomocou ložiska.

Otočná sedačka

Uľahčuje nasadanie do vozidla. Montuje sa či u vodiča, alebo spolujazdca. Otočné sedačky spolujazdca sa dajú po ich otočení ešte aj vysunúť.

Presadacia doska

Jednoduchá a veľmi účinná pomôcka pre vozíčkarov. Vymedzuje priestor medzi vozíkom a sedačkou vozu. Počas presadania doska udržuje svoju pozíciu, a tak sa presadajúci môže sústrediť na samotné presunutie do vozidla. Doska je vyrábaná v univerzálnej veľkosti, poprípade sa dá jej rozmer zmeniť podľa požiadavkou. Presadacia doska je ukotvená ku stredovému stĺpiku karosérie a sklápa sa do priestoru medzi stĺpik dverí a sedačku. Tým nezaberá užitočný priestor vo vozidle.

Tlačítko prvej pomoci - Mobilita SAT

Zabezpečuje technickú pomoc a bezpečnosť hendikepovaného vodiča na cestách v núdzi a pri zabezpečení zdravotnej pomoci. Po zatlačení tlačidla vo vozidle je zaslaná požiadavka prostredníctvom GSM siete na serverové centrum, ktoré vyhodnotí požiadavku a zašle potvrdzujúcu SMS správu majiteľovi vozidla. V prípade havárie zabudovaný snímač rozpozná a automaticky odošle hlásenie so stavom vozidla a jeho polohou. Centrála Assistance je okamžite informovaná a organizuje potrebnú zdravotnú a technickú pomoc na miesto nehody.

Náhradné plnenieViac

Každá firma s najmenej 20 zamestnancami je povinná, podľa Zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti, zamestnávať 3,2%-ný podiel zdravotne postihnutých občanov z celkového počtu svojich zamestnancov, inak platí štátu povinné odvody. Možnosťou, ako neplatiť odvody štátu a ušetriť tak vlastné finančné prostriedky, je využiť náhradné plnenie a odobrať výrobky alebo služby od chránenej dielne, ktorá zamestnáva ľudí so zdravotným postihnutím – zadanie a realizácia zákazky podľa §64 zákona o odoberaní výrobkov alebo služieb podľa §64a zákona, zákon č. 05/2004 o službách zamestnanosti

V chránenej dielni Todos Bratislava s.r.o. je možnosť čerpania náhradného plnenia nasledovná:

  • oprava a údržba motorových vozidiel – servisné kontroly, prehliadky a opravy vozidiel, výmena a uskladnenie pneumatík, umývanie a čistenie vozidiel, komplexný rozsah servisných prác a komplexná starostlivosť o vozový park spoločnosti. Do náhradného plnenia sú zahrnuté náhradné diely a služby danej zákazky v plnom rozsahu – 100%

  • predaj motorových vozidiel – predaj vozidla ako tovaru s možnosťou uplatniť si ako náhradné plnenie 10 % z jeho hodnoty bez DPH

Fakturácia:

Fakturačné podmienky sú pri chránenom pracovisku štandardné ako u bežného dodávateľa. Chránená dielňa je platcom DPH, po dodaní tovaru/služby vystaví faktúru s vopred dohodnutou splatnosťou a s potvrdením od chránenej dielne pre zamestnávateľa o zadaní a realizácii zákazky na účely preukázania náhradného plnenia

Kontakty

bezplatná infolinka

0800 102 103

Newsletter

Odoberať>

TODOS

Našim poslaním je slúžiť vám, zákazníkom. Sme pripravení plniť vaše individuálne želania. Pevne veríme, že naša úprimná snaha byť najlepší v tom čo robíme, prinesie očakávanú odmenu, ktorou je pre nás maximálna spokojnosť našich zákazníkov. K nášmu cieľu vedie ešte dlhá a náročná cesta, našou výhodou je ale fakt, že nás táto práca skutočne baví.

TEŠÍME SA NA VÁS!

Website by Marmot and Crow s.r.o.Marmot & Crow