TODOS

Našim poslaním je slúžiť vám, zákazníkom. Sme pripravení plniť vaše individuálne želania.

NON-STOP bezplatná linka 0800 102 103ONLINE objednanie do servisu

Poplatok za prihlásenie nového auta, platný od 1.2.2017

Výsledkom úpravy ceny za prihlasovanie nového vozidla je evidentné navýšenie ceny pre vozidlá z väčším výkonom, avšak pri výkone do 176kw ušetríme (výnimkou sú samozrejme vozidlá do 80kw, kde poplatok zostáva rovnaký). Nové poplatky platia pre motorové vozidlá kategórie L, M1 a N1 (okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie).

Výkon Nový poplatok Pôvodný poplatok Rozdiel
do 80 kW 33 eur 33 eur 0 eur
od 80 do 86 kW 90 eur 167 eur – 77 eur
od 86 do 92 kW 110 eur 217 eur – 107 eur
od 92 do 98 kW 150 eur 267 eur – 117 eur
od 98 do 104 kW 210 eur 327 eur – 117 eur
od 104 do 110 kW 260 eur 397 eur – 137 eur
od 110 do 121 kW 360 eur 477 eur – 117 eur
od 121 do 132 kW 530 eur 657 eur – 127 eur
od 132 do 143 kW 700 eur 787 eur – 87 eur
od 143 do 154 kW 870 eur 957 eur – 87 eur
od 154 do 165 kW 1100 eur 1157 eur – 57 eur
od 165 do 176 kW 1250 eur 1397 eur – 147 eur
od 176 do 202 kW 1900 eur 1697 eur + 203 eur
od 202 do 228 kW 2300 eur 2047 eur + 253 eur
od 228 do 254 kW 2700 eur 2467 eur + 233 eur
od 254 kW 3900 eur 2997 eur +  903 eur

Pri starších vozidlách sa po novom berie do úvahy aj takzvaný vekový koeficient. Výsledná suma, ktorú zaplatíte bude REGISTRAČNÝ POPLATOK * VEKOVÝ KOEFICIENT.  Pri starších vozidlách sa aplikuje pravidlo, že najmenšia zaplatená  suma je 33€ a to aj v prípade, ak vypočítaná suma zo vzorca je menšia ako 33€.

Poznámka: Vek vozidla znamená dátum prvej evidencie vozidla ( rok výroby ).

Vekové koeficienty:

   
Vek vozidla Koeficient násobenia
Prvá evidencia 1
Do 1 roka 0,82
Do 2 rokov 0,68
Do 3 rokov 0,56
Do 4 rokov 0,46
Do 5 rokov 0,38
Do 6 rokov 0,32
Do 7 rokov 0,26
Do 8 rokov 0,23
Do 9 rokov 0,19
Do 10 rokov 0,16
Do 11 rokov 0,14
Do 12 rokov 0,12
Do 13 rokov 0,10
Do 14 rokov 0,09
Do 15 rokov 0,08
Do 16 rokov 0,07
Nad 16 rokov 0,06

Príklady:

Za vozidlo ktoré má výkon od 176 do 202 kW a je staré viacej ako 3 roky a menej ako 4 roky zaplatíte 1900*0,56=  1064€.

Pri prvej evidencii vozidla ktoré má napríklad 80 kw zaplatíte 90*1= 90€.

Zvýhodnená registračná daň:

1. Zvýhodnené budú vozidlá s alternatívnym pohonomRegistračný poplatok týchto vozidiel je znížený  o 50%. Najviac však na 33€. Medzi tieto vozidlá patria:

  • hybridné motorového vozidlá,
  • hybridné elektrické vozidlá,
  • motorové vozidlá s pohonom na stlačený zemný plyn (CNG),
  • motorové vozidlá s pohonom na skvapalnený zemný plyn (LNG),
  • motorové vozidlá na vodíkový pohon.

V prípade hybridného motorového vozidla, ktoré má dva motory sa výkon týchto motorov sčítava.

Príklad: Vaše vozidlo má 100 kw a nieje staršie ako 1 rok. To znamená 210 * 0,82=  172,2€. Po aplikovaná zľavy 50% pre vozidlá s alternatívnym pohonom to je 86,1€.

2.Znížený poplatok pre zdravotne ťažko postihnutých:

Poplatok podľa tejto položky sa zníži o 50%, najviac však o 100 eur, pri zápise držiteľa motorového vozidla, ktorým je držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom alebo ak ide o motorové vozidlo upravené na vedenie fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím a nebol na kúpu motorového vozidla kategórie M1a N1 poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3. Ak je držiteľ vozidla osoba uplatňujúca si nárok na prídavok na dieťa najmenej na štyri deti najneskôr do dovŕšenia 19 rokov veku. Pri zápise držiteľa motorového vozidla kategórie M1 s najmenej šiestimi miestami na sedenie s výkonom motora do 110 kW sa registračný poplatok zníži. Najviac však na 33 eur. Pri zápise držiteľa je potrebné priložiť fotokópiu rodného listu dieťaťa.

Oslobodenie:

  1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla alebo prípojného vozidla nadobudnutého dedením, na základe úradného príkazu alebo rozhodnutia súdu a zániku bezpodielového spoluvlastníctva manželov.
  2. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie M1 a N1, ak bol na kúpu motorového vozidla kategórie M1 a N1 držiteľovi alebo vlastníkovi poskytnutý príspevok podľa zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
  3. Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodený zápis držiteľa motorového vozidla kategórie L1e podľa § 23a zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Zdroj: 

http://prihlasenieauta.sk/poplatok-za-prihlasenie-noveho-auta-platny-od-1-2-2017/

Národná rada Slovenskej republiky: http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&MasterID=6080

Kontakty

bezplatná infolinka

0800 102 103

Newsletter

Odoberať>
FB

Nezmeškajte naše akcie

Sledujte náš FACEBOOK

TODOS

Našim poslaním je slúžiť vám, zákazníkom. Sme pripravení plniť vaše individuálne želania. Pevne veríme, že naša úprimná snaha byť najlepší v tom čo robíme, prinesie očakávanú odmenu, ktorou je pre nás maximálna spokojnosť našich zákazníkov. K nášmu cieľu vedie ešte dlhá a náročná cesta, našou výhodou je ale fakt, že nás táto práca skutočne baví.

TEŠÍME SA NA VÁS!

Website by Marmot and Crow s.r.o.Marmot & Crow