TODOS

Našim poslaním je slúžiť vám, zákazníkom. Sme pripravení plniť vaše individuálne želania.

NON-STOP bezplatná linka 0800 102 103ONLINE objednanie do servisu

Duálne vzdelávanie so spoločnosťou Todos

Milí študenti, Vážení rodičia,

Naša spoločnosť Todos získala Osvedčenie o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania na pracovisku praktického vyučovania. To znamená, že sme spôsobilí poskytovať praktické vyučovanie v spolupráci so Strednou odbornou školou dopravnou, Kvačalova 20, Bratislava.

Preto hľadáme šikovných žiakov, ktorí končia Základnú školu a plánujú pokračovať v štúdiu zameranom na učebné odbory auto - opravár - mechanik, elektrikár, karosár alebo lakovník.

Ak máte záujem študovať a pracovať v automobilovom priemysle a prakticky sa vzdelávať v našom autorizovanom servise Todos - ŠKODA, SEAT, VW - ste srdečne vítaní !!!

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Systém duálneho vzdelávania je systém, ktorý sa vyznačuje najmä úzkym prepojením všeobecného a odborného teoretického vzdelávania s praktickou prípravou žiakov u konkrétneho zamestnávateľa. Výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa.

SILNÉ STRÁNKY DUÁLNEHO VZDELÁVANIA

 • Žiak si vyberá povolanie aj zamestnávateľa, ktorý mu zabezpečí praktické vyučovanie
 • Výber žiaka na duálne vzdelávanie priamo zamestnávateľom
 • Úzka spolupráca zamestnávateľa, školy a žiaka
 • Osvojenie si pracovných návykov priamo vo výrobnom procese u zamestnávateľa
 • Výučba na nových technológiách priamo u zamestnávateľa
 • Vysoká pravdepodobnosť získania pracovnej zmluvy so zamestnávateľom
 • Možnosť získania vysokej odbornej kvalifikácie, plynulý prechod zo školy na trh práce
 • Finančné a hmotné zabezpečenie žiaka zamestnávateľom

ŠTUDENTSKÉ OKIENKO

 • Vyštuduješ vo svojom odbore a skombinuješ ho s praxou priamo v reálnej firme - najrýchlejšia cesta stať sa odborníkom
 • V škole absolvuješ teóriu, u nás zažiješ praktickú realitu
 • Vzdelávanie je prispôsobené potrebám praxe a vychádza z aktuálnych technických trendov
 • Po vyštudovaní budeš kvalifikovaným odborníkom, perfektne pripraveným na pracovný život a atraktívny pre zamestnávateľov
 • V spoločnosti Todos máš príležitosť stať sa odborníkom v oblasti, ktorú si si sám vybral
 • Náš tím profesionálov s dlhoročnými skúsenosťami ťa bude počas trojročného štúdia viesť praktickým vyučovaním priamo na našej prevádzke

PODNIKOVÉ ŠTIPENDIUM

1. ročník 40 € mesačne

2. ročník 60 € mesačne

3. ročník 80 € mesačne

 • odmena za produktívnu prácu vo výške zákonom stanovenej minimálnej hodinovej mzdy
 • osobné ochranné pracovné prostriedky
 • zabezpečenie stravy počas praxe, stravovacie poukážky

VÝHODY PRE ŠTUDENTA IBA V TODOS

Automobilový priemysel ponúka možnosť nadpriemerných zárobkov.

V prípade dosahovania dobrých učebných výsledkov, preukázania serióznosti, ale hlavne aktívneho záujmu o danú profesiu, Todos ponúka vyhody nad rámec zákona:

 • možnosť uzatvorenia zmluvy o budúcej pracovnej zmluve
 • zabezpečenie ubytovania a úhradu za ubytovanie
 • pri mimobratislavských študentoch zabezpečenie stravy nad rámec zákona
 • úhrada cestovného
 • príspevok vo výške 100% na kurz vodičského preukazu
 • príspevok vo výške 100% na kurz zváračského preukazu
 • možnosť získania odborných certifikátov
 • možnosť odbornej brigády nad rámec povinnej praxe
 • v prípade dobrých študijných výsledkov prospechové štipendium

ODBORNÁ PRAX

Naša spoločnosť poskytuje študentom aj možnosť odbronej praxe mimo duálneho vzdelávania. O podmienkach sa prosím informujte na nižšie uvedených kontaktoch. 

Kontakt

Alica Švecová – svecova@todos.sk, +421 911 888 658

Kontakty

bezplatná infolinka

0800 102 103

Newsletter

Odoberať>

TODOS

Našim poslaním je slúžiť vám, zákazníkom. Sme pripravení plniť vaše individuálne želania. Pevne veríme, že naša úprimná snaha byť najlepší v tom čo robíme, prinesie očakávanú odmenu, ktorou je pre nás maximálna spokojnosť našich zákazníkov. K nášmu cieľu vedie ešte dlhá a náročná cesta, našou výhodou je ale fakt, že nás táto práca skutočne baví.

TEŠÍME SA NA VÁS!

Website by Marmot and Crow s.r.o.Marmot & Crow